Tagrensning

Og algebehandling med drone

En professionel tagrensning og algebehandling kan hurtigt blive en dyr og risikofyldt fornøjelse – i særdeleshed på høje bygninger. Både i forhold til at lade folk arbejde på tagryggen, men også i forhold til selve behandlingen.

Ved at bruge en drone, har vi mulighed for at behandle taget fra luften uden at kravle på tagryggen. Dette eliminerer risikoen for skader på tagsten eller -plader.

Samtidig renses der fra tagryggen, hvilket lader algemidlet løbe ned mod tagrenderne. På den måde siver vand ikke ind under tagkonstruktionen i forbindelse med rensningen af taget fra jorden, hvor der sprøjtes i mod faldet.

Drone udfører algebehandling på tag med selvrendsene algemiddel

Derfor bør du overveje Skycare

Vi eliminerer en stor del af risikoen der er ved at bruge traditionelle metoder, i forbindelse med tagrensning og algebehandling. Vi skal ikke gå på taget, men har stadig mulighed for at udføre arbejdet fra luften – uden brug af lifte eller tungt og dyrt udstyr.

Dette kan vi, fordi vi er de første med tilladelse i Danmark, til at måtte udføre netop tagresning og algebehandling med en drone. Arbejdet må udføres i op til 100 meter i højden, og også i tættere bebygget områder.

Billigt & effektivt

Vi skal ikke op på taget med hverken stige eller lift. Vores drone klarer det hele fra jorden, og overflyver nemt og hurtigt hele tagets areal uden at beskadige tagsten.

Miljøgodkendt

Vi bruger miljøgodkendt algemiddel, som sprøjtes ud over taget og løber naturligt med tagets fald ned mod tagrenden. Intet sprøjtes ind under tagkonstruktionen.

Sikkert arbejdsmiljø

I og med vi kan styre hele behandlingen fra jorden, eliminerer vi en stor del af det farlige arbejdsmiljø, som er forbundet med at have folk kravlende på tagryggen.

Nem adgang

Ejendomme i tættere bebyggede områder eller med svært tilgængelige tagkonstruktioner er ingen hindring for vores drones evne til at komme rundt.

Sådan udføres tagrens og algebehandling med en drone

Et beskidt og bevokset tag giver ikke kun et kedeligt indtryk af din ejendom, men forkorter også levetiden på dit tag. Er der mos og alger på dit tag, kan rødderne løbe ind i sprækker og ødelægge tagkonstruktionen når frosten træder ind.

Ligesom ved facaderens benytter vi også af et selvrensende algemiddel, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Midlet nedbryder og forebygger tilvæksten af mos og alger og har allerede sin synlige virkning efter 14 dage, mens det fortsætter i 3-6 måneder.

Vi følger dansk lovgivning, og gør naturligvis rent på facader og jorden efter udført tagrensning og algebehandling. Du kan derfor trygt vælge Skycare, når du ønsker en miljørigtig og korrekt algebehandling af taget på din ejendom.

Vil du høre mere om vores tagrensniing?

Har du et tag der står overfor en miljørigtig og effektiv rensning og algebehandling? Så tøv endelig ikke med at kontakte os.

De færreste tagkonstruktioner er ens, hvorfor vi gerne kigger forbi til en uforpligtende dialog, om mulighederne for den bedste rensning af taget på netop din ejendom.

info@skycare.dk 43 99 99 99