Algebehandling af tag

Er der mos og alger på dit tag, kan rødderne løbe ind i sprækker og ødelægge panelerne når frosten træder ind.

Takket være vores drone, har vi mulighed for at behandle taget på din ejendom fra luften uden at kravle på tagryggen. Dette eliminerer risikoen for skader på tagsten eller -plader.

Samtidig sprøjtes algemidlet fra tagryggen, hvilket lader dette løbe ned mod tagrenderne. Dermed siver vand ikke ind under tagkonstruktionen i forbindelse med rensningen af taget fra jorden, hvor der sprøjtes i mod faldet.

Læs mere om tagrensning
Drone udfører algebehandling på tagryg

Overlad trygt algebhandling på din ejendom til os

Alger og mos på tag og facader kommer til udtryk i form af et grønligt skær, eller decideret bevoksning. Udover at dette ikker er særlig pænt at se på, så er det heller ikke sundt for tagkonstruktionen eller murværket. 

Som de første i Danmark kan vi tilbyde en effektiv, sikker og miljørigtig algebehandling på tag og facader med brug af drone. Dette eliminerer hidtil store udfordringer i forbindelse med bekæmpelse af alger på ejendomme og bygninger i op til 100 meters højde.

Billigt & effektivt

Vi skal hverken bruge store lifte eller tungt udstyr for at rense jeres facade. Vi klarer det hele fra landjorden med en drone, som effektivt kommer hele vejen rundt.

Selvresende skum

Vores miljøgodkendte selvrensende skum betyder, at vi meget skånsomt kan behandle tag og facader fra luften. På bare få uger vil i kunne se en verden til forskel.

Sikkert arbejdsmiljø

I og med vi kan styre hele algebehandlingen fra jorden, eliminerer vi en stor del af det farlige arbejdsmiljø, som er forbundet med at have folk arbejdende i højden.

kemikaliefri vask
Miljørigtigt

Alle vores produkter er godkendt til brug af Miljøstyrelsen. Derudover følger vi alle anvisninger i forhold til afledning af algemidler m.v.

Drone renser facade

Algebehandling af facader

Facaden er det første indtryk der møder dine kunder, medarbejdere, beboere eller gæster. Derudover kan det gøre skade på facaden, alt afhængig af materialet.

Uden brug af lift eller rapelling, kan vi skånsomt og miljørigtigt behandle alle typer facadematerialer i op til 100 meters højde. I stedet udføres behandlingen af en drone, som på effektiv vis klarer selv store facader.

Vores specialudviklede drone fjerner ikke kun en stor arbejdsrisiko, der er forbundet med denne type arbejde i højden, men formår også at gøre det på en økonomisk og miljørigtig måde.

Læs mere om facaderens

Sådan udfører vi algebehandling på ejendomme med en drone

Et højtryksanlæg på jorden forsyner vores drone med algemiddel i op til 100 meters højde – vi bruger hverken lift eller rapelling. Højtrykket fra dronen indstilles på jorden, således der ikke gøres skade på murværk, tag- eller facadematerialer.

Det selvrensende algemiddel, som er godkendt af Miljøstyrelsen, lægges ud på overfladen som en skum. Denne nedbryder og forebygger tilvæksten af mos og alger, og har allerede sin synlige virkning efter 14 dage, mens det fortsætter i 3-6 måneder.

Algemidlet påføres “oppe fra” og følger dermed tagets eller facadens naturlige fald, og sprøjtes dermed ikke op under tag- og facadepaneler. Oftest vil en enkel behandling være nok til at få et godt resultat, mens overflader med voldsom algevækst kan have brug for behandling 2-3 år i træk. 

Vil du høre mere om algebehandling?

Kunne du tænke dig at høre mere om hvordan vi bekæmpe algerne på dit tag eller facade? Så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Vi kigger også meget gerne forbi til en uforpligtende dialog om mulighederne for den bedste algebehandling af taget eller facaderne på netop din ejendom.

info@skycare.dk 43 99 99 99